Експертний висновок

В Київському інституті банківської справи

з 05 грудня  2018 - 07 грудня 2018р.

працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки

України, з метою проведення первинної акредитаційної

експертизи підготовки магістрів зі спеціальності

"Фінанси банківська справа та страхування"