По закінченню вузу, студенти отримують диплом державного зразка
До мрії на власних крилах
Матеріально-технічна база інституту є кращою, ніж в інших ВУЗах
Безоплатні місця для найкращих студентів

Експертні висновки

В Київському інституті банківської справи

з 23 травня  2018 - 25 травня 2018р.

працює експертна комісія Міністерства освіти і науки

України, з метою провелення чергової акредитаційної

експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки

6.030508 "Фінанси і кредит" та 6.030509 "Облік і аудит",

 

згідно наказу Міністерства освіти і науки України  

№719-л від 15.05.2018 року. та №728-л від 15.05.2018 року.

Експертний висновок "Фінанси і кредит"

Експертний висновок "Облік і аудит"